menu
scroll down

Aktuelt

SE ALLE Aktuelt

Ditt frie advokatvalg ved rettshjelpsforsikringer

Dato: 14.07.2016

Mange er ikke klar over at de har en rettshjelpsforsikring som dekker kostnader i tvistesaker. Det er et ordinært element i alle villa- og innboforsikringer i det norske markedet å dekke rettshjelpskostnader forsikringstaker pådrar seg i tvistesaker. Dekningene gjelder etter sine vilkår på de mest alminnelige rettsområder som privatpersoner kommer bort i. Det være seg [...]

Kreditt- og debetkort misbruk

Dato: 25.07.2016

Kreditt- og debetbankkort misbrukes av uautoriserte personer i et betydelig omfang, og stadig flere har selv opplevd dette. Det er et sjokk, og det er i ufortjent mange av disse sakene ingen enkel sak å få pengene sine tilbake av egen bankforbindelse. Blir du ikke hørt av kortutsteder/ bank at kortet er misbrukt av uautoriserte utenforstående personer må du selv dekke tapet. I en tvist med [...]

Forbrukertvistutvalget (FTU) som alternativ til forliksråd og tingretten

Dato: 28.07.2016

Visste du at i Forbrukersaker, så kan ofte Forbrukerrådet (FR) og deretter Forbruktvistutvalget (FTU) være den hensiktsmessige veien å gå med din sak? Sakene behandles skriftlig i Forbrukerrådet og i FTU, og det er avgjørende å få en tilfredsstillende fremstilling av sin sak og med anførsler basert på de riktige grunnlag og premisser. Får du medhold i FTU, har dette virkning som en [...]

Artikler

SE ALLE Artikler

Foreldelse - alminnelig regel og tilleggsfrist

Dato: 09.09.2016

Hovedregelen er at et krav er foreldet 3 år fra den dag misligholdet inntrer, og dette følger av foreldelsesloven §3, jf §2. For kjøp av fast eiendom vil det si at foreldelsesfristen løper fra overtagelse. Dette gjelder selv om det er snakk om en skjult mangel som først viste seg senere, for eksempel i form av setningsskader eller råte. Mangelen var objektivt sett til stede ved [...]

Vi oppnår gode resultater gjennom fullt fokus og strålende kompetanse. Det er kombinasjonen av juridisk kompetanse, handlekraft og menneskekunnskap som gir full uttelling når du bistås av oss.

Advokat Christian Baklund, Eier