menu
scroll down

Aktuelt

Ditt frie advokatvalg ved rettshjelpsforsikringer

Dato: 14.07.2016

Mange er ikke klar over at de har en rettshjelpsforsikring som dekker kostnader i tvistesaker. Det er et ordinært element i alle villa- og innboforsikringer i det norske markedet å dekke rettshjelpskostnader forsikringstaker pådrar seg i tvistesaker. Dekningene gjelder etter sine vilkår på de mest alminnelige rettsområder som privatpersoner kommer bort i. Det være seg [...]

Kreditt- og debetkort misbruk

Dato: 25.07.2016

Kreditt- og debetbankkort misbrukes av uautoriserte personer i et betydelig omfang, og stadig flere har selv opplevd dette. Det er et sjokk, og det er i ufortjent mange av disse sakene ingen enkel sak å få pengene sine tilbake av egen bankforbindelse. Blir du ikke hørt av kortutsteder/ bank at kortet er misbrukt av uautoriserte utenforstående personer må du selv dekke tapet. I en tvist med [...]

Forbrukertvistutvalget (FTU) som alternativ til forliksråd og tingretten

Dato: 28.07.2016

Visste du at i Forbrukersaker, så kan ofte Forbrukerrådet (FR) og deretter Forbruktvistutvalget (FTU) være den hensiktsmessige veien å gå med din sak? Sakene behandles skriftlig i Forbrukerrådet og i FTU, og det er avgjørende å få en tilfredsstillende fremstilling av sin sak og med anførsler basert på de riktige grunnlag og premisser. Får du medhold i FTU, har dette virkning som en [...]