menu
scroll down

Forbrukertvistutvalget (FTU) som alternativ til forliksråd og tingretten

Visste du at i Forbrukersaker, så kan ofte Forbrukerrådet (FR) og deretter Forbruktvistutvalget (FTU) være den hensiktsmessige veien å gå med din sak?

Sakene behandles skriftlig i Forbrukerrådet og i FTU, og det er avgjørende å få en tilfredsstillende fremstilling av sin sak og med anførsler basert på de riktige grunnlag og premisser.

Får du medhold i FTU, har dette virkning som en dom og kan tvangsfullbyrdes på samme måte. Dersom motparten ikke er enig i avgjørelsen i FTU, må han/hun anke innen utløpet av 30 dager fra avgjørelsen er forkynt.

Ta kontakt med oss i forhold til å vurdere FR / FTU som instanser i din sak. Vi diskuterer din sak innledende kostnadsfritt for deg, hvoretter vi eventuelt bistår etter avtale om dette.

Les også vår aktuelt artikkel om rettshjelpsdekning, som du sikkert har i villa- innboforsikring eller i bil- båtforsikringen din. Dette innebærer at du får dekket mesteparten av dine kostnader i en tvistesak.