menu
scroll down

Kontakt oss

Hos oss gis du anledning til å diskutere din sak kostnadsfritt innledende, før vi eventuelt gir deg en full vurdering av sak / ståsted.

En vurdering av din sak får du til en avtalt fast pris. Skal vi på det grunnlag bistå videre med tilrettelegging eller i en tvistesak, inngås en oppdragsbekreftelse med avtalte vilkår, herunder forventet tidsbruk, og med en beskrivelse av eventuell prosessrisiko.

E-post: kontor@baklundcba.no

Telefon: (+47) 45 07 07 48

Besøksadresse: Bygdøy Allé 11, 0257 Oslo