menu
scroll down

Kreditt- og debetkort misbruk

Kreditt- og debetbankkort misbrukes av uautoriserte personer i et betydelig omfang, og stadig flere har selv opplevd dette. Det er et sjokk, og det er i ufortjent mange av disse sakene ingen enkel sak å få pengene sine tilbake av egen bankforbindelse. Blir du ikke hørt av kortutsteder/ bank at kortet er misbrukt av uautoriserte utenforstående personer må du selv dekke tapet.

I en tvist med kortutsteder / bankforbindelse er veien videre om Finansklagenemda og deretter domstolen eventuelt.

I Finansklagenemda (FINKN) er det kun skriftlig behandling av sakene, og mangel på bevisumiddelbarhet som det er i domstolen, er et problem i FINKN. Tradisjonelt har vi sett at forbrukerne har fått lite medhold i FINKN. Banken er den sterke part, med erfaring i slike saker der. I domstolen kan en sak se annerledes ut for dommeren som følge av muntlige partsforklaringer, vitner med videre. Det har de siste årene vært en utvikling med gjennomslag i rettssystemet for kunders anførsel om misbruk, og det har blitt bevist på hvilke måter misbruk faktisk skjer. Disse dommene har gitt et grunnlag å bygge videre på basert på faktisk og rettslig kjennskap til disse sakene, og dermed positive premisser for kundene.

Har ditt bankkort blitt misbrukt eller er du svindlet til bruk av kortet, er jussen enkel. Det er kun troverdighet, og evne til å bygge en troverdig sak for kunden som avgjør utfallet, som må gjennom rettsapparatet når det skriftlige materialet ikke forteller historien i klarhet.

Vi vant i 2014 en avgjørende dom i tingretten, som la grunnlaget i det videre. Deretter er andre saker også vunnet. Saken ble ført av advokat Christian Baklund, og du kan lese om saken her:

http://www.vg.no/forbruker/polen/svindlet-paa-strippeklubb-banken-maa-punge-ut/a/23488403/

https://www.nrk.no/sorlandet/_-kunden-skal-fremdeles-fole-seg-trygg-1.12455038

Ta kontakt med oss, i anledning din sak, og vi diskuterer denne innledningsvis kostnadsfritt for å skape klarhet i de faktiske forhold og den rettslige posisjon for deg.