menu
scroll down

Referanser

Kim Reksten Grønneberg
Consultant at JCP Ignite/ Partner at Just Cruzin Production

Jeg brukte nylig Christian Baklund i sak mot et et elektrikerfirma i en tvist rundt oppussing. Saken gikk til Tingretten, og falt fordelaktig ut til tross for et vanskelig utgangspunkt. Christian var dyktig på å gi en objektiv vurdering av saken i forkant, samt analysere og vektlegge de riktige argumentene. Videre har han en behagelig måte å jobbe på. Han får mine varmeste anbefalinger.

Harald Hjelde
Leasing Manager at Steen & Strøm

I forbindelse med en rettslig prosess i en omfattende byggesak benyttet jeg adv. Christian Baklund. Jeg oppfatter Baklunds håndtering av saken som meget ryddig og presis, og han belyste saken meget godt. Baklunds formidlingsegenskaper er glimrende, og han sørget for en omforent løsning som alle parter var fornøyd med. Jeg anbefaler Baklunds kompetanse på det varmeste.

Geir Syversen
Kjedeleder Elfag

Vi har benyttet Advokat Christian Baklund i forbindelse med en kompleks og utfordrende eiendomssak. Vårt relativt nybygde hus hadde betydelige feil og mangler. Selger hadde tegnet eierskifteforsikring gjennom Protector.

Motpart i saken var kjøper gjennom Protector og opprinnelig entreprenør.

Feilene og manglene ved eiendommen etter overtakelse var kompliserte og utfordrende å dokumentere. Med kunnskap om hvor vanskelig det er for boligkjøpere å få gjennomslag for feil og mangler i slike saker søkte vi tidlig juridisk hjelp hos Advokat Baklund som satte seg raskt og godt inn i saken vår. Gjennom hans gode råd, tette oppfølging av motpartene og profesjonell håndtering av saken oppnådde vi til slutt et resultat vi er meget godt fornøyde med. Saklighet, kompromissløshet, profesjonalitet og trygghet preget arbeidsformen til Baklund gjennom hele den 8 måneder lange saken. Han var effektiv og alltid tilgjengelig, og vi opplevde gjennom hele prosessen å være hans viktigste klient!

Vi gir advokat Christian Baklund våre beste anbefalinger, og for oss vil det være en selvfølge å benytte ham igjen om vi trenger juridisk hjelp og bistand i fremtiden.

Jan Magne

Advokat Christian Baklund bisto meg i en langdryg og utmattende foreldrekonfliktsak som gikk over nærmere 2 år. Han beholdt fokus og roen gjennom både rettsbehandling i tingretten og forberedelser til lagmannsretten som endte med at motpart trakk anken. Han var hele veien en god støttespiller i en sak der ting fort ble personlig og vanskelig. I retten fremstår han som balansert og trygg i rollen og han evner å spille på de riktige strengene. Jeg anbefaler hans kompetanse til støtte for dere med tilsvarende saker.