menu
scroll down

Artikler

Foreldelse – alminnelig regel og tilleggsfrist

Dato: 09.09.2016

Hovedregelen er at et krav er foreldet 3 år fra den dag misligholdet inntrer, og dette følger av foreldelsesloven §3, jf §2. For kjøp av fast eiendom vil det si at foreldelsesfristen løper fra overtagelse. Dette gjelder selv om det er snakk om en skjult mangel som først viste seg senere, for eksempel i form av setningsskader eller råte. Mangelen var objektivt sett til stede ved [...]