menu
scroll down

Kompetanse

Vårt firma driver innen de privatrettslige områder generelt, samt forretningsjuridisk bistand i SMB markedet, og vi kan vise til gode resultater for våre klienter innenfor områdene:

Fast eiendoms rettsforhold

Kjøpsrettslige mangler etter avhendingsloven og bustadoppføringsloven.

Entreprise

Rettigheter og servitutter til fast eiendom

Alminnelig kontraktsrett

Kjøpsrett. Forbrukerkjøpsrett. Håndtverkertjenester

Arverett og formuerettslig tilpasning

Privat skifte av dødsbo / sammensatt skifte

Familierett;

Ektefellers og samboeres formuerettslige stilling. Formuerettslig tilpasning og skifte av felleseie og sameie

Barnerett

Omsorg og samværsrett.

Mekling

Private bankavtaler

Kreditt- og debetkort svindel og misbruk

Pengekrav

Inndrivelse og gjeldsforhandling

Husleierett

Husrom og lokaler

Selskaper /selskapsrett

Stiftelse og avvikling av selskap

Alminnelig kontraktsrett, herunder samarbeidsavtaler og rettslige rammer for kunderelasjon

 

Vi oppnår gode resultater gjennom fullt fokus, strålende kompetanse og en hensiktsmessig prosess. Det er kombinasjonen av juridisk kompetanse, handlekraft og menneskekunnskap som gir uttelling når du bistås av oss.

 

Du kan lese om bakgrunnen til advokat Christian Baklund her  http://linkedin.com/in/christian-baklund-5909a4